คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท

Type
Book
Authors
- (ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์)
- (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล)
- (ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์)
 
ISBN 10
9744490446 
Category
 
Edition
1st edition 
Publication Year
2545 
Tags
 
Abstract
 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.